בחירת הפרויקט

מיקום / קרקע / היתרים / ליווי פיננסי

 • מיקום הפרויקט, נתוני הדירה- גודל כיוון, קומה, גודל הדירה- התייחסות לשטח הדירה המתוחם בקירות וריצוף
  של הדירה (פלדלת)+ מרפסת.
 • בדוק בעלי הקרקע- אישור זכויות שאכן הקרקע רשומה על שם היזם.
 • בדוק היתר בנייה לפרויקט.
 • בדוק המצאת ליווי פיננסי של בנק לפרויקט, המבטיח מימון הפרויקט והמצאת ערבויות חוק מכר.
 • התייחס לאזורים הסובבים את הפרויקט: רובע מרכזי- גני ילדים, בתי ספר, מרכזי קניות, פארקים, צפיפות.

בחירת היזם

ייזם / קבלן

 • היזם הוא הקבלן. (עדיף כך). ותק היזם. פרויקטים קודמים של היזם. לא להתעצל לבקר בהם ואף לדבר עם דייר או שניים.
 • בדוק מי יזם הפרויקט ומי הקבלן שמבצע את עבודת הבנייה- עדיף שהיזם יהיה גם הקבלן! כדי ”לא ליפול בין הכסאות”.

תנאים בלתי עבירים

‘הבטחות’ ו’הנחות’ / חוק מכר

   • רכישת פרויקט עם היתר בנייה! עדיף לא על הנייר.
   • ליווי פיננסי של בנק הכרחי.

  – הבטחת כספי הרכישה באמצעות ערבות חוק מכר.

 

  – הבטחת מימון הפרויקט מתחילתו ועד סופו.

 • לא להתפתות ל”הנחות” ול”הבטחות” שמציעים לכם ולהתנהל על פי נספחי בנק מלווה ונספחיו.
 • להיפגש אפילו פעם אחת עם נושא משרה בכירה החברה( מנהל ובעלים) ולבדוק התאמות אינפורמציה.

Leave a Reply